ORLEN Tour de Pologne Amatorów Arłamów 2022, fot. Piotr Łabaziewicz