ORLEN Lang Team Race Arłamów 2023, photo Przemysław Wilk